Samen op weg naar de gezondste versie van jou

Zo gaat een mesoloog te werk

Mesologie onderzoekt oorzaken van klachten met behulp van reguliere en traditionele geneeskunde, en beschouwt de mens als een dynamisch geheel dat reageert op zijn omgeving. Methoden omvatten vragenlijsten, fysieke onderzoeken en Electro-Fysiologische-Diagnostiek op acupunctuurpunten. Het doel is het begrijpen van functiestoornissen en het nemen van passende maatregelen. Hieronder lees je meer over onze werkwijze.

Onderzoek van het totaalbeeld

Mesologie is een holistische benadering (zie ook: mesologisch concept) van gezondheid die het algehele functioneren van het menselijk lichaam onderzoekt. In tegenstelling tot reguliere geneeskunde, die vaak gefaseerd te werk gaat, richt mesologie zich op functionele problemen in plaats van alleen fysieke aandoeningen. Via diverse methoden zoals vragen en fysieke onderzoeken probeert een mesoloog de oorzaken van klachten te begrijpen en op maat gemaakte behandelingen aan te bieden. Mesologie combineert medische kennis met inzichten uit traditionele geneeswijzen om een brug te slaan tussen wetenschap en praktijk.

Het mesologisch concept

Volgens het mesologisch concept streeft het menselijk lichaam naar eenheid, maar reageert dynamisch op zijn omgeving. Elke persoon begint als een zygote en ontwikkelt zich in diverse aspecten, zoals fysiek, emotioneel en mentaal. Deze facetten worden wetenschappelijk onderzocht door disciplines zoals fysiologie en psychologie etc. Een gezonde reactie betekent aanpassen binnen je eigen grenzen aan de omgeving. Dit is nodig om als mens te overleven ‘op alle niveaus’ alle niveaus van het mens-zijn: lichaam, psyche, geest, energie, bestaan. Een mesoloog neemt dan ook al deze niveaus onder de loep. 

Onderzoeksmethoden

De mesologie gaat op een grondige en nauwkeurige manier te werk. Een mesoloog begint met een uitgebreide vragenlijst om klachten, geschiedenis en omstandigheden te begrijpen. Fysiek onderzoek omvat het nauwkeurig onderzoeken van gewrichten, wervelkolom en organen. Pols- en tongdiagnostiek put uit de traditionele Chinese geneeskunde. Electro-Fysiologische-Diagnostiek meet weerstand op acupunctuurpunten en identificeert functies en dysfuncties. Zie ‘behandeling’ voor meer details. 

Integratie van gegevens

Mesologie omarmt een integrale benadering waarbij informatie uit anatomie, fysiologie, gedrag, denkprocessen en energie-uitingen wordt gecombineerd om de mens als geheel te begrijpen. Een mesoloog richt zich op hoe een individu reageert op stress, ongeacht de oorzaak, en streeft ernaar deze reactie te herstellen voordat de oorzaak wordt aangepakt. Alle symptomen worden bekeken met het oog op energiebehoud, comfort en evenwicht. Deze aanpak vereist het samenbrengen en begrijpelijk maken van gegevens met inzichten uit zowel westerse als traditionele geneeskunde. Zo kan een mesoloog de ‘functie’ van problemen begrijpen en passende maatregelen nemen.

Met ons samenwerken

Wij werken graag samen met andere zorgverleners om mensen zo goed mogelijk te helpen. Wij geloven er namelijk in dat expertises binnen verschillende vakgebieden elkaar versterken en dat daarom samenwerken essentieel is voor een optimaal resultaat. Veel mesologen hebben een goede samenwerking met osteopaten en andere holistische behandelaars. Omdat wij werken in de eerste lijn, is er geen verwijzing nodig voor een consult. Maar als het gewenst is, kan een mesoloog voor de patiënt of arts een rapport maken van de onderzoeksresultaten, bevindingen en adviezen. 

Lees meer

Zo heeft mesologie anderen geholpen

    “Het gaat nu veel beter met mijn dochter. De buikpijn is over en de hoofdpijn veel minder.” 

    “Ik vind het geweldig om te zien dat ik door deze goede adviezen heel gericht mijn levensstijl heb kunnen aanpassen waardoor mijn klachten veel minder zijn geworden.”


    “Via de mesoloog kwam ik erachter dat mijn ijzergehalte te laag was, nu ik dat aanvul met supplementen zijn eindelijk mijn vermoeidheidsklachten verleden tijd.”